Home
Notiser
januari 2015 Samarbetsavtal med Villaägarna förnyades (avtal från 2006).

april 2013, Hedbybe AB startas och ersatte Hedlunds Byggteknik & Besiktningar, vars verksamhet startade 2003. Oförändrat i övrigt.


Sitac SitacSitac
Välkommen

Hedbybe AB utför konsultuppdrag inom byggteknik på nya och befintliga byggnader och angränsande mark.
Våra tjänster är oberoende uppdrag; Hus-/ överlåtelsebesiktningar, Kontrollansvarig enligt PBL (nybyggnad, om, tillbyggnad och ändrad verksamhet) Teknisk Besiktning/ Statusbesiktning (Funktionsbesiktning)
Uppdrag avseende skyddsrum utförs också.

Utför tjänster åt privatpersoner, förvaltare och företag.
Konsultansvarsförsäkring och försäkring för överlåtelsebesiktning finns.
Godkänd som Överlåtelsebesiktningsman (fr2003), certifierad Kontrollansvarig enligt PBL (med gaKA fr2004) samt Skyddsrumssakkunnig (fr2007).

Uppsala län, Stockholms Län och Västmanlands Län med omnejd är det huvudsakliga arbetsområdet.
Företaget är anslutet till Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) och Kontrollansvarigas Riksförening (Karf).
Enligt samarbetsavtal med Villaägarna har medlemmar 10% rabatt på ordinarie pris på uppdragen.
Konsult med examen som Byggnadsingenjör KTH/ Haninge
All rights reserved. Copyright 2010 Hedbybe